خلقت اولیه و خلقت ثانویه انسان از املاح موجو در خاک منشا می گیرد.

  

 

نظریه اعتقادی خلقت تاکید بر این نکته دارد که انسان در بدو خلقت (خلقت اولیه) از خاک آفریده شده است .آیات قرآنی متعددی که در این زمینه نازل شده است ،بر نظریه مذکور صحه می گذارد .

غافر-67 ،انعام -2 ، روم -20 ، حج-6 ، فاطر -11 ، اعراف-12 ، آل عمران-59 ، سجده -8، مومنون -13

تحقیقات علمی در زمینه بیو لوژی و فیزیو لوژی انسانی ،تاثیر املاح بر عملکرد و ساختمان سیستم های بدن آدمی تاکید  دارد .به عبارت دیگر انسان برای تداوم و بقای خود(خلقت ثانویه ) و تامین نیاز های اساسی ساختمانی –عملکردی بیولوژیک ، فیزیو لوژیک و ... به املاح وابسته است (سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم، ید ، آهن ، روی ، لیتیوم، منگنز، فسفات،...) فراوانی هر یک از املاح در بدن انسان میزان و محدوده ای قرار دادی و ثابت حفظ می شوند . املاح با واسطه مواد غذایی گیاهی ، حیوانی ، خالص یا ترکیبی، مستقیم یا غیر مستقیم از خاک به بدن انسان منتقل می شوند.

حیات و بقای انسان به وجود این املاح وابسته است .همچنین در بحث خلقت، جنسیت انسان را نمی توان پدیده ای مجزا از خلقت دانست ،قرآن کریم نیز  در آیات  نجم -45 ، لیل-3 ،اعراف -189 ، روم -20  ،زمر -6 ، حجرات -13 ، به این موضوع اشاره دارد . تحقیقات تجربی و نیمه تجربی  محدودی نیز تاثیر املاح بر جنسیت  انسان را مورد تاکید قرار داده اند . الکترو مغناطیس و بیو مغناطیس در بدن انسان نیز شواهدی بر اثرات املاح بر بدن انسان می باشند .

کلیه شواهد بر این نکته تاکید دارد که انسان برای فرایند های بیو لوژیک و فیزیولوژیک حیاتی ، تولد . رشد و تکامل جسمی و ذهنی ، نعادل، سلامتی و ... به املاح دریافتی از مواد غذایی به طور قابل ملاحظه ای وابسته است .به طور کلی با توجه به اثرات و جایگاه املاح در تداوم خلقت انسان (خلقت ثانویه) و وابستگی ضروری انسان به املاح می توان نتیجه گرفت که خلقت اولیه انسان همانند تداوم خلقت او (خلقت ثانویه) از املاح موجو در خاک منشا می گیرد.
:: برچسب‌ها: خلقت اولیه انسان, تداوم خلقت(خلقت ثانویه)

نویسنده : میلاد اسماعیل پور seratemostaghim10@gmail.com
تاریخ : ۱۳٩۱/۸/۸
 

 

امارگیر حرفه ای سایت

سایت خدماتی نایت اسکین - امارگیر سایت