برخورد تند عائشه با رسول خدا (ص) حقیقت دارد؟

به مواردى بسیارى مى‌توان براى اثبات این مطلب اشاره کرد که ما به جهت اختصار تنها به مواردى که علماى اهل سنت صحت آن را تأیید کرده‌‌اند اشاره مى‌کنیم.

برخورد تند عائشه با رسول خدا (ص) در سفر حجة الوداع:

 

 

ابویعلى موصلى از بزرگان اهل سنت در مسند خود مى‌نویسد:

حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق بن أسماء الجرمی البصری حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن یحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن أبیه عن عائشة أنها قالت: وکان متاعی فیه خف وکان على جمل ناج وکان متاع صفیة فیه ثقل وکان على جمل ثقال بطیء یتبطأ بالرکب. فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: حولوا متاع عائشة على جمل صفیة وحولوا متاع صفیة على جمل عائشة حتى یمضی الرکب. قالت عائشة: فلما رأیت ذلک قلت یا لعباد الله غلبتنا هذه الیهودیة على رسول الله. قالت: فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: یا أم عبد الله إن متاعک کان فیه خف وکان متاع صفیة فیه ثقل فأبطأ بالرکب فحولنا متاعها على بعیرک وحولنا متاعک على بعیرها.

قالت: فقلت: ألست تزعم أنک رسول الله؟ قالت: فتبسم قال: أو فی شک أنت یا أم عبد الله؟ قالت: قلت: ألست تزعم أنک رسول الله؟ أفهلا عدلت؟ وسمعنی أبو بکر وکان فیه غرب أی حدة فأقبل علی فلطم وجهی. فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: مهلا یا أبا بکر. فقال: یا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إن الغیرى لا تبصر أسفل الوادی من أعلاه.

عبد الله بن زبیر از عائشه نقل مى‌کند که گفت: (در سفر حجة‌ الوداع) توشه من سبکتر و شترم نیز تندرو بود؛ ولى توشه صفیه سنگین‌تر و شترش نیز کندروتر بود و سبب شده بود که کاروان آرام حرکت کند، رسول خدا (ص) فرمود: توشه عائشه را بر شتر صفیه و توشه صفیه را بر شتر عائشه بار کنید، تا کاروان تندتر حرکت کند. عائشه مى‌گوید: وقتى این چنین دیدم گفتم: اى واى این زن یهودى پیش پیامبر از ما عزیزتر شد؟ رسول خدا فرمود: اى ام عبد الله (کنیه عائشه) توشه تو سبک و توشه صفیه سنگین است، این سبب شده است که کاروان به آرامى حرکت کند و ما توشه او را بر شتر تو و توشه تو را بر شتر او بار کردیم.

عائشه مى‌گوید که من گفتم: آیا تو نیستى که خیال مى‌کنى که پیامبر خدا هستی؟ رسول خدا تبسم کرد و فرمود: آیا در این مسأله تردید داری؟ عائشه مى‌گوید: دو باره گفتم: آیا تو نیستى که خیال مى‌کنى رسول خدا هستی! پس چرا عدالت را رعایت نمى‌کنى؟ ابوبکر که بسیار تندخو بود، جلو آمد و به صورتم سیلى زد، رسول خدا فرمود: صبر کن اى ابوبکر!. ابوبکر گفت: اى پیامبر خدا مگر نشنیدى که او چه گفت؟ رسول خدا فرمود: زنان وقتى غیرتشان به جوش مى‌آید، ته دره را از بالاى آن تشخیص نمى‌دهند.

أبو یعلی الموصلی التمیمی، أحمد بن علی بن المثنی (متوفای307 هـ)، مسند أبی یعلی، ج8، ص129، ح4670، تحقیق: حسین سلیم أسد، ناشر: دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 هـ – 1984م.


همین روایت را ابن حجر عسقلانى در کتاب المطالب العالیة و حلبى در سیره خود نقل کرده‌اند:

العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفای852هـ)، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ج8، ص188، ح1599، تحقیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتری، ناشر: دار العاصمة/ دار الغیث، الطبعة: الأولى، السعودیة - 1419هـ؛

الحلبی، علی بن برهان الدین (متوفای1044هـ)، السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون، ج3، ص313، ناشر: دار المعرفة - بیروت – 1400؛

الغزالی، محمد بن محمد ابوحامد (متوفای505هـ، إحیاء علوم الدین، ج2، ص418، ناشر: دار االمعرفة – بیروت.


صحت سند روایت:

عاصمى مکى در سمط النجوم العوالى این روایت را «حسن» دانسته است:

وروى أبو یعلى وابو الشیخ ابن حیان وسنده حسن عن عائشة قالت کان متاعی فیه خفة وکان على جمل قارح....

ابویعلى و ابوالشیخ ابن حیان این روایت را با سند «حسن» از عائشه نقل کرده‌اند که توشه من سبک و بر شتر تندروى بود....

العاصمی المکی، عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی (متوفای1111هـ)، سمط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل والتوالی، ج1، ص451، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود- علی محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیة.


و صالحى شامى نیز در باره این روایت مى‌گوید:

وروى أبو یعلى بسند لا بأس به وأبو الشیخ بن حیان بسند جید قوی عن عائشة - رضی الله تعالى عنها قالت کان فی متاعی خف وکان على جمل ناج... ورواه الامام أحمد بسند لا بأس به عن صفیة رضی الله تعالى عنها.

ابویعلى با سندى که هیچ اشکالى ندارد و همچنین ابوالشیخ با سند خوب و قوى از عائشه نقل کرده است که توشه من سبک و بر شتر تندروى بود... این روایت را امام احمد با سندى که هیچ ایرادى ندارد از صفیه نقل کرده است.

الصالحی الشامی، محمد بن یوسف (متوفای942هـ)، سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، ج9، ص71، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ.


و در جاى دیگر مى‌گوید:

الرابع والثلاثون: فی غیرتها. روى أبو یعلى وأبو الشیخ وابن حبان بسند جید عن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت: کان متاعی فیه خف، وکان على جمل ناج....

ابویعلى و ابوالشیخ با سند خوب از عائشه نقل کرده است که گفت: توشه من سبک و بر شتر تندروى بود....

الصالحی الشامی، محمد بن یوسف (متوفای942هـ)، سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، ج11، ص182، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ.


تحلیل روایت:

آنچه این روایت صحیح السند ثابت مى‌کند، این است که: عائشه همسر رسول خدا صلى الله علیه وآله در نبوت آن حضرت تشکیک و تردید کرده و با تندى به آن حضرت گفته است «ألست تزعم أنک رسول الله؟؛ آیا تو همان کسى نیستى که خیال مى‌کنى پیامبر خدائی؟».

این مطلب آن قدر ناخوشایند بوده است که پدرش ابوبکر را نیز عصبانى کرده است؛ تا جائى که به عائشه حمله کرده و با سیلى به صورت او مى‌زند.

حال سؤال ما از علماى اهل سنت این است که حکم تشکیک در نبوت رسول خدا صلى الله علیه وآله چیست؟ به ویژه براى کسى که همسر آن حضرت و سال‌ها در کنار ایشان بوده است.

همچنین طبق این روایت، عائشه در عدالت رسول خدا تردید کرده و پیامبر خدا را به بى‌عدالتى متهم مى‌کند!!!.

اگر رسول خدا عادل نباشد؛ چه کسى مى‌تواند عدالت را اجرا کند؟

اگر کس دیگرى پیامبر خدا را متهم به بى‌عدالتى مى‌کرد، علما و منصفان اهل سنت در باره او چه قضاوتى مى‌کردند؟

و نیز در این روایت آمده است که عائشه، از نام بردن صفیه خوددارى و از او با عنوان «یهودیة» تعبیر مى‌کند؟

آیا عائشه این آیه قرآن کریم را نشنیده بود که:

وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون‏. الحجرات/11.

و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند!

مگر نه این که اسلام تمام سابقه یک شخص را پاک مى‌کند؟

اگر کسى دیگرى به یکى از همسران رسول خدا چنین توهینى مى‌کرد، شما در باره او چه قضاوتى مى‌کردید؟

 

 

1.   صحبت تند عائشه با رسول خدا (ص)‌:

أبوطالب مکى از دانشمندان قرن سوم اهل سنت در کتاب قوت القلوب مى‌نویسد:

وقالت له مرة فی کلام غضبت عنده: أنت الذی تزعم أنک نبی؟ فتبسم رسول اللّه صلى الله علیه وسلم حلماً وکرماً، وکان رسول اللّه صلى الله علیه وسلم یقول لعائشة رضی اللّه عنها: إنی لأعرف غضبک من رضاک قالت: وکیف تعرف ذلک؟ قال:إنْ رضیت قلت: لا وإله محمد وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهیم قالت: صدقت إنما أهجر اسمک.

یکبار عائشه که خشمگین شده بود خطاب به رسول خدا گفت: تو کسى هستى که خیال مى‌کنى پیامبر خدا هستی؟ رسول خدا به خاطر بردبارى و کرمى که داشت در جواب او تبسمّ کرد. رسول خدا به عائشه مى‌گفت: من ناراحتى تو را از رضایتت تشخیص مى‌دهم، عائشه گفت: چگونه؟ رسول خدا فرمود: وقتى راضى هستى مى‌گویی: نه قسم به خداى محمد؛اما وقتى خشمگین هستى مى‌گویی: نه قسم به خداى ابراهیم، عائشه گفت: راست گفتی، این است و جز این نیست که من از بردن نام تو دورى مى‌کنم.

الحارثی، محمد بن علی بن عطیة المشهور بأبی طالب المکی (متوفای286هـ )، قوت القلوب فی معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید، ج2، ص418، تحقیق: د.عاصم إبراهیم الکیالی، ناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت/لبنان، الطبعة: الثانیة، 1426هـ -2005 م.


غزى شافعى، یکى دیگر از بزرگان اهل سنت نیز این مطلب را این گونه نقل کرده است:

وقالت له مرةً وقد غضبت: أَنت الذی تزعم أَنک نبی الله؟ فتبسم رسول الله صلّى الله علیه وسلّم واحتمل ذلک حلماً وکرماً، وکان یقول لها إِنّیِ لأعرِفُ إِذَا کُنتِ عَنّیِ رَاضیَةً وَإِذَا کُنت عَلَیَّ غَضبى قالت: وکیف تعرف ذلک؟ قال: إِذا رَضیِت قُلتِ لاَ وَإِلهِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا غَضِبتِ قُلتِ لاَ وَإِلهِ إِبرَاهِیَم.

یکبار عائشه در حال خشم به رسول خدا (ص) گفت: آیا تو هستى که گمان مى‌کنى پیامبر خدا هستی؟! پیامبر لبخندى زده و این سخن او را با بردبارى و کرم تحمل کردند.

گاهى نیز حضرت به او مى‌فرمودند: من وقتى که تو از من خشنود باشى را از وقتى که بر من خشمگینى تشخیص مى‌دهم ! پرسید چگونه این را مى‌دانی؟

فرمودند: وقتى که از من خشنود باشى مى‌گویی: قسم به پرودگار محمد ! و وقتى خشم‌ مى‌گیرى مى‌گویی: قسم به پروردگار ابراهیم !

الغزی الشافعی، أبو البرکات بدر الدین محمد بن محمد (متوفای984هـ)، المراح فی المزاح، ج1، ص108، تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابی، ناشر: دار ابن حزم - بیروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ 1977م.


تحلیل روایت:

علاوه بر اثبات تشکیک عائشه در نبوت رسول خدا، همچنین این روایت ثابت مى‌کند که عائشه همسر رسول خدا صلى الله علیه وآله در مواردى از دست رسول خدا خشمگین مى‌شده و بر آن حضرت غضب مى‌کرده است؛ تا جائى که حتى از بردن نام شریف و مبارک آن حضرت نیز خوددارى مى‌نموده است!!!

همان پیامبرى که تمام گفتار و کردار او مطابق وحى بوده و خداوند او را داراى «خلق عظیم» معرفى مى‌کند.

آیا براى همسر رسول خدا و کسى که سالها در کنار آن حضرت بوده، شایسته است که با پیامبر خدا این چنین رفتار کند؟

اگر کسى از علماى اهل سنت سؤال کند که حکم غضب و خشم بر پیامبر خدا چیست؟ چه جوابى خواهند داد؟

 

 

2.   اعتراض به این که: چرا علی و فاطمه را بیش از من و پدرم دوست داری؟

روایاتى در منابع اهل سنت با سند صحیح وجود دارد که عائشه همسر رسول خدا در مواردى با آواز بلند با آن حضرت صحبت ‌کرده است و علت آن نیز این بوده است که رسول خدا صلى الله علیه وآله امیرمؤمنان علیه السلام را از عائشه و پدرش بیشتر دوست داشته است.

 

 

احمد بن حنبل در مسند خود مى‌نویسد:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ حَدَّثَنَا یُونُسُ حَدَّثَنَا الْعِیزَارُ بْنُ حُرَیْثٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِیرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَکْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِیًا وَهِیَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِیًّا أَحَبُّ إِلَیْکَ مِنْ أَبِی وَمِنِّی مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَکْرٍ فَدَخَلَ فَأَهْوَى إِلَیْهَا فَقَالَ یَا بِنْتَ فُلَانَةَ أَلَا أَسْمَعُکِ تَرْفَعِینَ صَوْتَکِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ.

نعمان بن بشیر نقل کرده است که در یکى از روزها، «ابو بکر» براى تشرّف به حضور رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله اجازه مى‏خواست که همزمان صداى «عایشه» را شنید که فریاد مى‏زند! به خدا سوگند! اینک متوجه شدم که على (علیه السّلام) از پدر من و از خود من در نزد تو محبوبتر است- و این جمله را دو بار یا سه بار تکرار کرد-.

ابو بکر، پس از اذن ورود داخل منزل شد و به «عایشه» حمله برده و گفت: اى دختر فلانه! مبادا بشنوم که صدایت را با فریاد بلند کرده و بر سر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله داد مى‏زنى!

الشیبانی، أحمد بن حنبل ابوعبدالله (متوفای241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص275، ح18444، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر.


اعتراض تند ابوبکر به عائشه

نسائى نقل کرده است که ابوبکر به عائشه حمله کرد و قصد داشت که با سیلى به صورت او بزند:

أخبرنی عبدة بن عبد الرحیم المروزی قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا یونس بن أبی إسحاق عن العیزار بن حریث عن النعمان بن بشیر قال أستأذن أبو بکر على النبی صلى الله علیه وسلم فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت أن علیا أحب إلیک من أبی فأهوى إلیها أبو بکر لیلطمها وقال یا ابنة فلانة أراک ترفعین صوتک على رسول الله صلى الله علیه وسلم فأمسکه رسول الله صلى الله علیه وسلم وخرج أبو بکر مغضبا

نعمان بن بشیر نقل کرده است که در یکى از روزها، «ابو بکر» براى تشرّف به حضور رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله اجازه مى‏خواست که همزمان صداى «عایشه» را شنید که فریاد مى‏زند! به خدا سوگند! اینک متوجه شدم که على علیه السّلام از پدر من و از خود من در نزد تو محبوبتر است.

ابو بکر، به دخترش عایشه حمله برد تا سیلى به رخسارش بزند و به او گفت: اى دختر فلانه! مى‏بینم که تو برسر رسول خدا فریاد مى‏زنى! رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در این حالت جلوى ابو بکر را گرفت. ابو بکر، خشمگین شد و از منزل بیرون رفت.

النسائی، ابوعبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی (متوفای303 هـ)، خصائص امیرمؤمنان علی بن أبی طالب، ج1، ص126، تحقیق: أحمد میرین البلوشی، ناشر: مکتبة المعلا - الکویت الطبعة: الأولى، 1406 هـ.


صحت سند روایت:

ابن حجر عسقلانى در باره این روایت مى‌گوید:

واخرج أحمد وأبو داود والنسائی بسند صحیح عن النعمان بن بشیر قال استأذن أبو بکر على النبی صلى الله علیه وسلم فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت ان علیا احب إلیک من أبی الحدیث.

احمد، ابوداود و نسائى با سند صحیح از نعمان بن بشیر نقل کرده است که ابوبکر اجازه ورود مى‌خواست تا...

العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل (متوفای852 هـ)، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج7، ص27، تحقیق: محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة - بیروت.


هیثمى بعد از نقل این روایت مى‌گوید:

رواه البزار ورجاله رجال الصحیح.

الهیثمی، ابوالحسن علی بن أبی بکر (متوفای 807 هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص127، ناشر: دار الریان للتراث/‏ دار الکتاب العربی - القاهرة، بیروت – 1407هـ.

دیگر دانشمندان و محدثان اهل سنت نیز همین روایت را نقل کرده‌اند که ما فقط به ذکر آدرس آن‌ها اکتفا مى کنیم:

الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفای321هـ)، شرح مشکل الآثار، ج13، ص334، تحقیق شعیب الأرنؤوط، ناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1987م؛

أبو الحسین عبد الباقی بن قانع (متوفای351هـ)، معجم الصحابة، ج3، ص144، تحقیق: صلاح بن سالم المصراتی، ناشر: مکتبة الغرباء الأثریة - المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، 1418هـ؛

أبو المحاسن الحنفی، یوسف بن موسى (متوفای803هـ)، المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، ج2، ص355، ناشر: عالم الکتب / مکتبة المتنبی / مکتبة سعد الدین - بیروت / القاهرة / دمشق؛

المناوی، محمد عبد الرؤوف بن علی بن زین العابدین (متوفای 1031هـ)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج1، ص168، ناشر: المکتبة التجاریة الکبری - مصر، الطبعة: الأولى، 1356هـ.


تحریف روایت توسط علمای اهل سنت:

احمد بن حنبل در جاى دیگر و ابوداود سجستانى در سنن خود و دیگر علماى اهل سنت داستان فریادهاى عائشه بر سر رسول خدا صلى الله علیه وآله را آورده‌اند؛ اما متأسفانه جمله «لقد علمت ان علیا احب إلیک من أبی» که دلیل ناراحتى عائشه را بیان مى‌کند، حذف کرده‌اند.

الشیبانی، أحمد بن حنبل ابوعبدالله (متوفای241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص271، ح18418، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر؛

السجستانی الأزدی، سلیمان بن الأشعث ابوداوود (متوفای 275هـ)، سنن أبی داوود، ج4، ص300، ح4999، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، ناشر: دار الفکر؛

الجزری، المبارک بن محمد ابن الأثیر (متوفای544هـ)، معجم جامع الأصول فی أحادیث الرسول، ج6، ص497، طبق برنامه الجامع الکبیر؛

الاشبیلی الازدی، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله (معروف بابن الخراط) (متوفای581هـ)، الأحکام الشرعیة الکبرى، ج3، ص166، تحقیق: أبو عبد الله حسین بن عکاشة، ناشر: مکتبة الرشد - السعودیة / الریاض، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2001م؛

ابن کثیر الدمشقی، إسماعیل بن عمر ابوالفداء القرشی (متوفای774هـ)، البدایة والنهایة، ج6، ص46، ناشر: مکتبة المعارف – بیروت؛

الغزی الشافعی، أبو البرکات بدر الدین محمد بن محمد (متوفای984هـ)، المراح فی المزاح، ج1، ص47، تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابی، ناشر: دار ابن حزم - بیروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ 1977م؛

التبریزی، محمد بن عبد الله الخطیب (متوفای9999هـ)، مشکاة المصابیح، ج3، ص1370، تحقیق: محمد ناصر الدین الألبانی، ناشر: المکتب الإسلامی - بیروت، الطبعة: الثالثة، 1985م.


سؤالی که اهل سنت باید به آن جواب دهند:

طبق روایات صحیح السندى که گذشت، عائشه همسر رسول خدا با آن حضرت با آواز بلند و پرخاشگرانه صحبت کرده است؛ از طرف دیگر خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:

یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبىِ‏ِّ وَ لَا تجَْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَن تحَْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُون‏. الحجرات/2.

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، صداى خود را از صداى پیامبر بلندتر مکنید و هم چنان که با یکدیگر بلند سخن مى‏گویید با او به آ

/ 0 نظر / 53 بازدید